Giriş


    Öneri Formu
125288 MŞ36595 Musannef-i İbn Ebi Şeybe, Zühd, 73


    Öneri Formu
143399 BS006646 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, III, 537


    Öneri Formu
143400 BS006647 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, III, 537


    Öneri Formu
144667 BS007910 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, IV, 317


    Öneri Formu
148322 BS011505 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VI, 113


Açıklama: Bu hadiste makbul dua için namaz kılanların sayısı "yüz" olarak belirlenmiştir. Oysa başka sahih rivayetlerde söz konusu sayı için "Allah'a ortak koşmayan kırk kişi" de denmiştir. Bu farklılık muhtemelen bu konuda Hz. Peygamber'e sorulan soruların ya da olayların farklılığından kaynaklanmaktadır. Bir keresinde "yüz kişi dua etse bağışlanır mı" sorusuna Hz. Peygamber "evet, bağışlanır" derken başka bir defasında ise "kırk kişi dua ederse bağışlanır mı" sorusuna olumlu cevap vermiş olabilir. Başka bir keresinde ise üç saf olursa demiştir ki, bu kırktan eksik veya fazla olabilir Hadiste kırk ve yüz sayıları ise cemaatin çokluğuna işaret etmek için söylenmiş olmalıdır. Çünkü sayı ne kadar artarsa içlerinde duası makbul şahısların bulunma ihtimali de artacaktır (İbn Battâl, Şerhü Sahîhi'l-Buhârî, III, 302)

    Öneri Formu


    Öneri Formu
72094 HM022946 İbn Hanbel, V, 303


    Öneri Formu
143343 BS006589 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, III, 523


    Öneri Formu
143543 BS006792 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, III, 577


    Öneri Formu
159937 MK000169 Taberani, el-Mu'cemu'l-Kebir, I, 105