Giriş

(Allah) şöyle buyurdu: "İşte bana varan dosdoğru yol budur."


    Öneri Formu
55189 KK15/41 Hicr, 15, 41

O ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için verir.


    Öneri Formu
59504 KK92/20 Leyl, 92, 20


    Öneri Formu
143212 BS006460 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, III, 485

Haydi, kâfirlerin hoşuna gitmese de Allah'a, Allah için dindar ve ihlâslı olarak dua edin!


    Öneri Formu
57814 KK40/14 Mü'min, 40, 14


    Öneri Formu
57012 KK29/65 Ankebut, 29, 65


    Öneri Formu
57344 KK37/160 Sâffât, 37, 160


    Öneri Formu
114212 MŞ35375 Musannef-i İbn Ebi Şeybe, Zühd, 142


    Öneri Formu