Giriş

Allah sizi kasıtsız yeminlerinizden sorumlu tutmaz. Lâkin kasıtlı yaptığınız yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutar. Allah gafûrdur, halîmdir.


    Öneri Formu
53767 KK2/225 Bakara, 2, 225

(Ey münafıklar! Siz de) sizden öncekiler gibi (yaptınız). Onlar sizden kuvvetçe daha üstün, mal ve evlâtça daha çok idiler. Onlar (dünya malından) paylarına düşenden faydalandılar. İşte sizden öncekiler nasıl paylarına düşenden faydalandıysalar, siz de payınıza düşenden faydalandınız ve (bâtıla) dalanlar gibi siz de daldınız. İşte onların amelleri dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Ve onlar ziyana uğrayanların kendileridir.


    Öneri Formu
54063 KK9/69 Tevbe, 9, 69

Onlardan kimi de, Eğer Allah lütuf ve kereminden bize verirse, mutlaka sadaka vereceğiz ve elbette biz sâlihlerden olacağız! diye Allah'a and içti.


    Öneri Formu
54069 KK9/75 Tevbe, 9, 75

Allah onları, yapmakta olduklarının en güzeli ile mükâfatlandırmak için küçük büyük yaptıkları her masraf, geçtikleri her vâdi mutlaka onların lehine yazılır.


    Öneri Formu
54115 KK9/121 Tevbe, 9, 121

O ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için verir.


    Öneri Formu
59504 KK92/20 Leyl, 92, 20


    Öneri Formu


    Öneri Formu
152112 BS15102 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VII, 541

Ve o (buna kavuşarak) hoşnut olacaktır.


    Öneri Formu
59507 KK92/21 Leyl, 92, 21

Eğer Allah'a (rızası uğruna) ödünç verirseniz, Allah onu sizin için kat kat arttırır ve sizi bağışlar. Allah çok mükâfat verendir, ceza vermekte acele etmeyendir.


    Öneri Formu
58513 KK64/17 Teğâbun, 64, 17


    Öneri Formu
141559 BS004787 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, III, 24