Giriş


Açıklama: Sâ': Bir ölçek birimi olup, genel kabule göre şer'î dirheme göre 2,751 kg., örfî dirheme göre ise 3,333 kg. eder. Müd: 687 gramlık bir ölçektir (İki rıtıl (382,5 gr.; Iraklılara göre).

    Öneri Formu
205144 ST1/248 İbn Sa'd, Tabakat, I, 248


    Öneri Formu
71949 MA005677 Musannef-i Abdurrezzak, III, 292


    Öneri Formu
103923 ST7 sl İbn Sa'd, Tabakat, I, 248