Giriş

Bize Ebu Kureyb Muhammed b.  Alâ, ona Veki', ona Kurra İbn Hâlid, ona Humeyd b. Hilâl, ona Hâlid b. Umeyr rivayet etmiştir. Utbe b. Gazvân şöyle demiştir: "Ben Resûlüllah'la (sav) bir­likte bulunan yedi kişiden biriydim. Bizim Huble yap­rağından başka yiyeceğimiz yoktu. Öyle ki onu yemekten ağızlarımız yara oldu."


    Öneri Formu
35 M007437 Müslim, Zühd ve Rekâik, 15


    Öneri Formu
65923 HM017718 İbn Hanbel, IV, 175


    Öneri Formu
174254 MK14416 Taberani, el-Mu'cemu'l-Kebir, XV - XVII, 117


    Öneri Formu
193446 NM005222 Hakim, el-Müstedrek, V, 1916 (3/262)


    Öneri Formu