Giriş


    Öneri Formu
144206 BS007445 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, IV, 190


    Öneri Formu
281071 BS007445-2 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, IV, 190

Bize Ebû Hâmid Ahmed b. el-Velîd b. Ahmed ez-Zevzenî, ona Ebû Bekir Muhammed b. Abdullah eş-Şâfiî, ona Abdullah b. Ravh el-Medâinî, ona Osman b. Ömer, ona Davud b. Kays, ona Sa’d b. İshak, ona Ebû Sümâme el-Hannât şöyle demiştir: Ben Balat’ta bulunduğum sırada parmaklarımı kenetleyerek Mescide doğru giderken, Kâ’b b. Ucre bana yetişti ve Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu, dedi: “Sizden biri güzelce abdestini alır, sonra da camiye gitmek niyetiyle yola çıkarsa, parmaklarını kenetlemesin!”


    Öneri Formu
142704 BS005947 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, III, 331


    Öneri Formu
143829 BS007069 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, IV, 70


    Öneri Formu
143951 BS007189 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, IV, 102