Giriş

Bize Humeydi, ona Süfyan, ona Yahya b. Saîd, ona Muhammed b. İbrahim et-Teymî, ona Alkame b. Vakkas el-Leysî, ona da Ömer b. Hattab hutbe okurken Rasulullah'tan (sav) rivayet etmiştir: "Ameller niyetlere göre değerlendirilir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. Kimin hicreti Allah ve Rasûlü için ise elde edeceği sevap da Allah’a ve Rasûlü’ne hicret sevabıdır. Kim de elde edeceği bir dünyalığa veya evleneceği bir kadına kavuşmak için hicret etmişse, onun hicreti de hicret ettiği şeye göre değerlendirilir."


    Öneri Formu


    Öneri Formu
159323 BS000184 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, I, 77


    Öneri Formu
183087 DK000131 Darekutni, Sünen, I, 49


    Öneri Formu
197175 BMS000049 Beyhaki ,Ma’rifetu’s- Sunen Ve’l- Âsâr, I, 152


    Öneri Formu
36520 MU000975 Muvatta, Cihad, 5


    Öneri Formu
36543 MU000998 Muvatta, Cihad, 17


    Öneri Formu


    Öneri Formu
197176 BMS000050 Beyhaki ,Ma’rifetu’s- Sunen Ve’l- Âsâr, I, 153


    Öneri Formu


    Öneri Formu