Giriş

Bana Yahya (b. Saîd b. Kays b. Amr), ona Malik, ona Yahya b. Saîd (el-Ensarî), ona da Saîd b. Müseyyeb rivayet ettiğine göre; Yayha b. Saîd, bir adam Saîd b. Müseyyeb'e "Namaz kılarken hissettiğim ıslaklıktan dolayı namazdan ayrılayım mı?" diye sorarken işitmiş ve Saîd b. Müseyyeb o adama "Mezi bacağıma aksa dahi tamamlayınca kadar namazdan ayrılmazdım." demiştir.


    Öneri Formu
34665 MU000088 Muvatta, Taharet, 14

Bize Ali b. Abdülaziz, ona Haccâc b. el-Minhâl, ona Hemmâm, ona Yahya, ona Hişâm b. Urve, ona Ebû Bekir b. Muhammed b. Amr b. Hazm, ona Urve, ona da Büsre bint Safvân, Rasûlullah'dan (sav) şöyle duyduğunu rivâyet etti: "Tenâsül uzvuna temas eden, abdest almadan namaz kılmasın!"


    Öneri Formu
181272 MK21092 Taberani, el-Mu'cemu'l-Kebir, XXIV,198


    Öneri Formu
35263 MU000406 Muvatta, Kasru's-Salât, 23


    Öneri Formu
35346 MU000482 Muvatta, Kur'ân, 4


    Öneri Formu
99866 MŞ001474 Musannef-i İbn Ebi Şeybe, Taharat, 167


    Öneri Formu
178995 MK18062 Taberani, el-Mu'cemu'l-Kebir, XX, 375


    Öneri Formu
178996 MK18063 Taberani, el-Mu'cemu'l-Kebir, XX, 375


    Öneri Formu
154117 BS16985 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VIII,341


    Öneri Formu
158564 BS21816 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, X ,427


    Öneri Formu
187563 DK004342 Darekutni, Sünen, IV, 165