Giriş

Bana Malik (b. Enes el-Esbahî), ona Yahyâ b. Saîd, Kasım b. Muhammed'in şöyle dediğini rivayet etmiştir: Abdullah b. Abbas'a bir kadın geldi ve şöyle dedi: "Ben oğlumu kurban edeceğime dair adak adadım". Bunun üzerine İbn Abbas şöyle dedi: " Oğlunu kurban etme ve adağının yerine kefaret öde." Bunun üzerine İbn Abbas'ın yanında bulunan ihtiyar adamlardan biri "Bu konuda nasıl kefaret mümkün olabiliyor?" dedi. İbn Abbas şöyle cevap verdi: "Allah 'içinizde eşlerine zıhar yapanlar bilsinler ki' diye buyurup, bu konuda da gördüğün üzere kefareti vacip kılmıştır."


Açıklama: Burada ihtiyar adamın karşı çıkmasının açıklaması şöyledir: Kefaret, yapılması gereken bir şey yapılmadığı takdirde meydana gelir. Ancak burada kadının sözü zaten yapılmaması gereken bir meseledir. Bu durumda kadın yapmaması gereken bir şeyi yapmadığında niçin kefaret ödemesi gerekir? İbn Abbas zıhar ayetini örnek getirerek, yapılmaması gereken bir şeyi yapmaya adak adayıp, sonra bu adaktan dönüldüğünde de kefaretin gerektiğine işaret etmiştir.

    Öneri Formu
36563 MU001019 Muvatta, en-Nuzûr ve'l-Eymân, 4


    Öneri Formu
97165 MŞ006764 Musannef-i İbn Ebi Şeybe, Salavât, 561


    Öneri Formu
143726 BS006965 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, IV, 40


    Öneri Formu
143727 BS006966 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, IV, 40


    Öneri Formu
156558 BS019299 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, IX ,496


    Öneri Formu
183128 DK000172 Darekutni, Sünen, I, 60


    Öneri Formu
159316 BS000177 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, I, 75


    Öneri Formu
183307 DK000322 Darekutni, Sünen, I, 95


    Öneri Formu
111254 MŞ014817 Musannef-i İbn Ebi Şeybe, Hac, 293


    Öneri Formu
151810 BS14822 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VII, 460