Giriş

Bize Ebû’l-Hasan b. Abdân, ona Ebû Bekir b. Mahmeveyh el-Askerî, ona İsa b. Ğaylân, ona Yahya b. Salih, ona Musa b. A’yan, ona İsmail b. Ebî Halid, ona Âmir, ona Urve b. el-Muğîre, ona da babası; “Mestlerini çıkarmayayım mı ey Allah’ın Rasûlü?” sorusuna Hz. Peygamber’in, “Ben onları abdestli iken giymiştim, ondan sonra da cünüp olmadım” cevabına kadar olan kısmı, (Muğîre b. Şu’be’nin, babasından rivayet etmiş olduğu daha önce geçen bir rivayetle) aynı manada bir hadis rivayet etti.


    Öneri Formu


    Öneri Formu
178985 MK18052 Taberani, el-Mu'cemu'l-Kebir, XX, 371


    Öneri Formu
178994 MK18061 Taberani, el-Mu'cemu'l-Kebir, XX, 375


    Öneri Formu
178995 MK18062 Taberani, el-Mu'cemu'l-Kebir, XX, 375


    Öneri Formu
178996 MK18063 Taberani, el-Mu'cemu'l-Kebir, XX, 375


    Öneri Formu
178998 MK18065 Taberani, el-Mu'cemu'l-Kebir, XX, 376


    Öneri Formu


    Öneri Formu
197184 BMS000058 Beyhaki ,Ma’rifetu’s- Sunen Ve’l- Âsâr, I, 159


    Öneri Formu
178990 MK18057 Taberani, el-Mu'cemu'l-Kebir, XX, 373


    Öneri Formu
178992 MK18059 Taberani, el-Mu'cemu'l-Kebir, XX, 374