Giriş

Bize el-Hüseyin b. İsmail, ona Ubeydullah b. Sa’d b. İbrahim, ona amcası, ona babası, ona Muhammed b. İshak, ona Muhammed b. İbrahim, ona Muâz b. Abdurrahman b. Osman b. Ubeydullah b. Ma’mer et-Teymî, ona Osman b. Affân’ın âzâdlısı Humrân, ona da Osman b. Affân (ra), “- Gelin! Sizin için Rasûlullah’ın (sav) abdest aldığı gibi abdest alayım” demiş. Sonra Hz. Osman (ra) yüzünü ve dirseklerine kadar kollarını yıkamış, pazılarının etrafını iyice sıvazlamış, sonra başını meşhetmiş, sonra parmaklarıyla kulaklarını ve sakalını meşhetmiş, sonra da ayaklarını yıkamış.


    Öneri Formu
183259 DK000274 Darekutni, Sünen, I, 82


    Öneri Formu
35346 MU000482 Muvatta, Kur'ân, 4


    Öneri Formu
134028 TM000037 Tayâlisî, Müsned, I, 35


    Öneri Formu
137781 BS001045 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, I, 301


    Öneri Formu


    Öneri Formu
138618 BS001885 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, I, 527


    Öneri Formu
145580 BS008829 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, IV, 560


    Öneri Formu
138622 BS001889 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, I, 528


    Öneri Formu
154730 BS017559 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VIII,505


    Öneri Formu