Giriş


    Öneri Formu
17666 B005664 Buhari, Merdâ, 15


    Öneri Formu
19631 B005990 Buhari, Edeb, 14


    Öneri Formu
32576 B003262 Buhari, Bed'ü'l-Halk, 10

Bize Amr b. Abas, ona Abdurrahman, ona Süfyân, Rabia, ona Münbais'in azatlısı Yezîd, ona da Zeyd b. Halid el-Cüheni (ra) şöyle demiştir: Bir bedevi gelip Hz. Peygamber'e (sav) bulduğu bir malın hükmünü sordu. Rasulullah (sav) "onu bir sene ilân et. Sonra onun ağız bağını ve çıkınını iyi­ce belle. Eğer malın özelliklerini bildiren biri gelirse, ona iade et, gelmezse ondan nafaka olarak faydalan" buyurdu. Adam "ey Allah'ın Rasulü, buluntu koyunun hükmü nedir?" dedi. Rasulullah "o ya senin, ya mümin kardeşinin, yahut da kurdundur" buyurdu. Adam "ey Allah'ın Rasulü, buluntu devenin hükmü nedir?" diye sordu. Zeyd ibn Hâlid der ki: Rasulullah'ın (sav) yüzü öfkeden kızardı ve "ondan sana ne? O hayvanın ayakkabısı ve su tulumu beraberindedir, su kaynağına ulaşır ve ağaçlardan yer" buyurdu.


    Öneri Formu
205288 B002427 Buhari, Lukata, 2


    Öneri Formu
2948 B000391 Buhari, Salat, 28


    Öneri Formu
6446 B000975 Buhari, Iydeyn, 16


    Öneri Formu
29415 B002912 Buhari, Cihad, 86


    Öneri Formu
29246 B007275 Buhari, İ'tisâm, 2


    Öneri Formu
34368 B003631 Buhari, Menakıb, 25


    Öneri Formu
163584 EM000138 Buhari, Edebü'l-Müfred, 77