Giriş


    Öneri Formu
34225 MU000047 Muvatta, Tahâret, 4


    Öneri Formu
35441 MU000564 Muvatta, Cenâiz, 14


    Öneri Formu

Bize İshak b. Süleyman b. Alâ el-Eylî, ona Süfyân b. Uyeyne, ona Yahya b. Saîd, ona Rabîa b. Ebu Abdurrahman, ona Münbais'in Yezîd'in azatlısı, ona da Zeyd b. Hâlid el-Cühenî şöyle rivayet etmiştir: Hz. Peygamber'e (sav) yitik devenin hükmü soruldu. Rasulullah (sav) hiddetlendi, yanakları kırmızılaştı ve "ondan sana ne? Onun beraberinde (uzak yolculuğa dayanan) ayakları ve (karnında) su tulumu vardır. Sahibi ona rastlayıncaya kadar o (hayvan kendi kendine) suya varır ve ağaçlardan yer" buyurdu. Rasul-i Ekrem'e (sav) buluntu koyunun hükmü de soruldu. Buna cevaben "Onu al. Çünkü o (hayvancağız) şüphesiz ya sanadır ya senin kardeşinedir ya da kurdundur" buyurdu. Resül-i Ekrem'e (sav) buluntu malın hükmü de soruldu. Bunun üzerine Rasulullah "onun kabını ve ağız bağını iyice belle, sonra bir sene onu tanıt, eğer bilen çıkarsa verirsin, çıkmazsa malına karıştır" buyurdu.


    Öneri Formu
271028 İM002504-2 İbn Mâce, Lukata, 1


Açıklama: Elbani وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ kısmının zayıf olduğunu, ilk kısmının hasen olduğunu ifade etmiştir.

    Öneri Formu
272105 İM001895-2 İbn Mâce, Nikah, 20


    Öneri Formu
138301 BS001560 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, I, 432


    Öneri Formu
149022 BS012178 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VI, 302


    Öneri Formu


    Öneri Formu


    Öneri Formu