Giriş

Bize Ömer b. Saîd b. Sinân, ona Ahmed b. Ebû Bekr, ona Mâlik, ona da İbn Şihâb, ona Atâ b. Yezîd el-Leysî, ona da Ebû Eyyûb el-Ensârî, Allâh'ın Elçisi'den (sav) rivayet etmiştir: "Üç geceden daha uzun bir süre bir müslümanın, kardeşine küskün durması helal değildir; karşılaştıklarında, bu ona yüz çevirir, o da buna yüz çevirir; ancak hangisi diğerine selam verirse, o en hayırlısıdır."


    Öneri Formu

Bize Sami ve Ömer b. Said ve Fadl b. Hubab, onlara Ahmed b. Ebu Bekr ez-Zühri, ona Malik, ona İbn Şihab, ona Ata b. Yezid, ona Ebu Eyyub el-Ensari, Resulullah'ın (s.a.v.) şöyle buyurduğunu nakletmiştir: "Müslümanın kardeşine üç geceden fazla dargın kalması helal değildir. Öyle ki karşılaştıklarında biri yüzünü bir tarafa, diğeri öte tarafa çevirir. Onların en hayırlısı ilk selam verendir."


    Öneri Formu


    Öneri Formu
140400 BS003625 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, II, 385


    Öneri Formu


    Öneri Formu


    Öneri Formu


    Öneri Formu
140035 BS003266 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, II, 291


    Öneri Formu


    Öneri Formu


    Öneri Formu