Giriş


    Öneri Formu
140222 BS003451 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, II, 340


    Öneri Formu
136920 BS000196 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, I, 80


    Öneri Formu
197609 BMS000484 Beyhaki ,Ma’rifetu’s- Sunen Ve’l- Âsâr, I, 377

Bu konudaki rivayetlerden biri de şudur: Bize Ebû Saîd Yahya b. Muhammed b. Yahya el-Hatîb, ona Ebû Bahr Muhammed b. el-Hasan b. Kevser, ona Bişr b. Musa, ona el-Humeydî, onaAbdülaziz b. Muhammed, ona Davud b. Salih et-Temmâr, ona da annesinin haber verdiğine göre; hanımefendisi Hz. Âişe’ye (ra) bir kedi tabağı hediye etmişti. Tabağı ona Hz. Âişe namaz kılarken götürmüş, Hz. Âişe de tabağı koymasını işaret etmiş ve o da tabağı bir yere koymuştu. O sırada Âişe’nin yanında başka kadınlar da vardı. Bir kedi gelip tabaktan bir lokma alıp yedi. Namazı bitirince Hz. Âişe (ra) yanındaki kadınlara “Hadi siz de yeyin!” dedi. Kadınlar, kedinin yediği taraftan yemekten çekindiler. Hz. Âişe tabağı alıp çevirdi, sonra da oradan yedi ve arkasından Rasûlullah (sav) şöyle buyurmuştur, dedi: “Kedi necis değildir, o ancak sizin etrafınızda dolaşan erkek ve dişi yaratıklardandır.” Ben, Rasûlullah’ın (sav) kendinin artığı olan su ile abdest aldığını görmüşümdür. Bu manada Hz. Âişe’den değişik vecihlerle gelen başka rivayetler de vardır. Zikrettiklerimiz yeterlidir.


    Öneri Formu
137928 BS001181 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, I, 340


    Öneri Formu
136901 BS000037 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, I, 38


    Öneri Formu
139731 BS002969 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, II, 212


    Öneri Formu
139920 BS003153 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, II, 260


    Öneri Formu
137996 BS001246 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, I, 357


    Öneri Formu
138721 BS001988 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, I, 554


    Öneri Formu
138723 BS001990 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, I, 554