Giriş

Bize Yahya b. Yahya, ona Malik ona da İshak b. Abdullah, Enes b. Malik'ten şöyle işittiğini rivayet etmiştir: Ebu Talha, Medine'de Ensar'ın en zenginiydi. Malları içerisinde en çok sevdiği yer, Mescidin karşısında bulunan Beyrahâ denilen bahçesiydi. Rasulullah (sav) bahçeye girer ve orada bulunan tatlı sudan içerdi. "Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe gerçek manada iyilik yapmış olmasınız" 3/92 ayeti nazil olunca Ebu Talha Rasulullah'ın (sav) yanına gelerek, Ey Allah'ın Rasulü! Şüphesiz Allah Teâlâ kitabında; "sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe gerçek manada iyilik yapmış olmasınız" 3/92 buyuruyor. Benim en çok sevdiğim malım Beyrahâ bahçesidir. O bahçeyi Allah için sadaka olarak veriyorum. Onunla Allah katında iyiliğe ulaşmayı ve benim için ahiret azığı olmasını umuyorum. Ey Allah'ın Rasulü, o bahçeyi Allah'ın uygun gördüğü yerde kullan dedi. Hz. Peygamber de (sav);"işte kazançlı mal budur" ya da "işte sevap kazandıran mal budur" dedikten sonra, "bahçe hakkında senin daha önce söylediklerini duymuştum. Ben onu kendi akrabalarına vermeni uygun görüyorum" dedi. Ebu Talha da öyle yapacağım, Ey Allah'ın Rasulü dedi. Ebu Talha bahçeyi akrabaları ve amcasının oğulları arasında taksim etti.


    Öneri Formu
4050 M002315 Müslim, Zekat, 42


    Öneri Formu
164412 EM000406 Buhari, Edebü'l-Müfred, 191


    Öneri Formu
149920 BS13037 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VI, 543


    Öneri Formu
151696 BS14708 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VII, 429


    Öneri Formu
165685 EM000985 Buhari, Edebü'l-Müfred, 449


    Öneri Formu
35571 MU000691 Muvatta, Sıyam, 22


    Öneri Formu
35985 MU000769 Muvatta, Hacc, 19


    Öneri Formu
36543 MU000998 Muvatta, Cihad, 17


    Öneri Formu
72094 HM022946 İbn Hanbel, V, 303


    Öneri Formu
148770 BS011929 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VI, 235