Giriş


    Öneri Formu
3644 M002165 Müslim, Cenaiz, 33


    Öneri Formu
282858 M002165-2 Müslim, Cenaiz, 33


    Öneri Formu
123890 MŞ35714 Musannef-i İbn Ebi Şeybe, Zühd, 10


    Öneri Formu
155801 BS018585 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, IX ,280


    Öneri Formu
143992 BS007230 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, IV, 113


    Öneri Formu
147688 BS010897 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, V, 538

Ebû Muâviye bize A‘meş’ten, o da Abdullah b. Mürre’den rivayetle anlattı. Abdullah dedi ki: Ebu’d-Derdâ şöyle demiştir: "Allah’a sanki onu görüyormuş gibi kulluk edin ve kendinizi ölmüş kimselerden addedin. Bilin ki sizi muhtaç bırakmayacak az, oyalayacak çoktan hayırlıdır. Ve bilin ki iyilik yok olmaz, günah unutulmaz."


    Öneri Formu
123898 MŞ35722 Musannef-i İbn Ebi Şeybe, Zühd, 11


    Öneri Formu
124223 MŞ36054 Musannef-i İbn Ebi Şeybe, Zühd, 39


    Öneri Formu


    Öneri Formu