Giriş


Açıklama: Burada râvî, sözü söyleyenin "küçük kemik, kemik, eklem" kelimelerinden hangisini söylediğine dair şüphe etmektedir. Fakat burada hangi kelimenin kullanıldığını tespit etmenin pratikte bir önemi yoktur. Zira amaç, insan bedenini oluşturan parçaların sayısı hakkında tıbbî/ilmî bir bilgi vermek değildir. Bilakis amaç, büyük bir rakam kullanarak bedeni oluşturan parçaların çokluğuna dikkat çekmek ve her bir parçanın karşılığının çeşitli sadakalarla ödenmesi gerektiğine vurgu yapmaktır.

    Öneri Formu
164451 EM000422 Buhari, Edebü'l-Müfred, 199


    Öneri Formu
143854 BS007094 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, IV, 76


    Öneri Formu
148001 BS011198 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VI, 31


    Öneri Formu
164950 EM000671 Buhari, Edebü'l-Müfred, 288


    Öneri Formu
186369 DK003124 Darekutni, Sünen, III, 89


    Öneri Formu
149947 BS13063 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VI, 550


    Öneri Formu
141762 BS004991 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, III, 79


    Öneri Formu
145218 BS008466 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, IV, 463


    Öneri Formu
154381 BS17238 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VIII,415


    Öneri Formu
166227 MK005270 Taberani, el-Mu'cemu'l-Kebir, V, 256