Giriş

Aranılacak kelimeleri girin


50 20 10    

13610 kayıt bulundu

Ravi indirmek için arama sonucu 500 den az olmalı!

id Meşhur ismi Adı Derecesi Güvenirliliği Doğum Yılı Vefat Yılı Yaşadığı
Yerler
12 E 339 Yahya b. Bükeyr el-Kuraşî Yahya b. Abdullah b. Bükeyr Tabiîn Sika 154 231 Mısır Şam

Notlar: Leys İbn Sa'd'ın hadisi konusunda insanların ey iyisidir.

Kaynak 1# el-Kemal fi Marifeti Esmai’r-Rical, , 9/338

Kaynak 2# es-Sikât, , 9/262

Kaynak 3# Siyerü A'lami'n-Nübela, Cabir b. Abdullah el-Ensarî, 10/613

13 E 1903 Ebu Haris Leys b. Sa'd el-Fehmî Leys b. Sa'd b. Abdurrahman Tabiîn Sika, Sebt… 94 175 Mısır

Kaynak 1# İlk Üç Asırda İslam Coğrayasında Hadis, , /373

Kaynak 2# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 4072 7/358

14 5 Ebu Abdullah Utbe b. Gazvân el-Mâzinî Utbe b. Gazvân b. Cabir b. Vehb b. Nüseyb Sahabî Sahabi - 17 Basra Habeşistan Medine Mekke

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 52 3/107

Kaynak 2# TABAKAT, , 3653 9/1

15 1932 Ebu Seleme b. Abdurrahman ez-Zuhrî Abdullah b. Abdurrahman b. Avf b. Abduavf Tabiîn Sika 22 94 Basra Kufe Medine

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 1518 7/162

16 E 4253 Cabir b. Abdullah el-Ensârî Cabir b. Abdullah b. Amr b. Haram b. Salebe Sahabî Akabe asha… - 78 Medine

Kaynak 1# İlk Üç Asırda İslam Coğrayasında Hadis, , /32

Kaynak 2# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 354 4/257

Kaynak 3# Siyerü A'lami'n-Nübela, Cabir b. Abdullah el-Ensarî, 38 3/189

Kaynak 4# Tarihu'l Kebir, Cabir b. Abdullah b. Amr b. Harâm b. Sa'lebe, 2208 2/207

18 193 Ebu Salih Abdullah b. Salih el-Cüheni Abdullah b. Salih b. Muhammed b. Müslim Tabiîn Makbul 137 222 Mısır

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 4908 9/52

19 0 Hilal b. Reddâd Hilal b. Reddâd - Makbul - -

Kaynak 1#

20 557 Ebu Hişam Abdullah b. Nümeyr el-Hemdânî Abdullah b. Nümeyr b. Abdullah b. Ebu Hayye Etbau'-Tabiîn Sika, sahi… 115 199 Kufe

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 3553 8/512

21 755 Ebu Seleme Musa b. İsmail et-Tebûzeki Musa b. İsmail Tabiîn Sika, sebt - 223 Basra

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 4218 9/317

22 744 Ebu Avane Vazzah b. Abdullah el-Yeşkurî Vazzah b. Abdullah Tabiîn Sika, sebt 92 176 Basra Vâsıt

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 4137 9/300