Giriş

Aranılacak kelimeleri girin


50 20 10    

13610 kayıt bulundu

Ravi indirmek için arama sonucu 500 den az olmalı!

id Meşhur ismi Adı Derecesi Güvenirliliği Doğum Yılı Vefat Yılı Yaşadığı
Yerler
33 461 Ebu Yeman Hakem b. Nafi' el-Behrânî Hakem b. Nafi' Diğer Sika Sebt 138 221 Humus

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 4761 9/478

34 558 Şuayb b. Ebu Hamza el-Ümevi Şuayb b. Dinar Tabiîn Sika, Hafı… - 162 Humus Şam

Notlar: İbn Şihab ez-Zühri'nin öğrencisi

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 4746 9/474

35 17 Ebu Süfyan b. Harb el-Kuraşi Sahr b. Harb b. Ümeyye b. Abdüşems b. Abdümenaf Sahabî Sahabi - 32 Medine Mekke

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 1027 6/1

36 248 Ebu Muhammed Salih b. Keysan ed-Devsi Salih b. Keysan Tabiîn Sika - 145 Medine

Notlar: Ömer İbn Abdülaziz'in çocuğunun hocası

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 2054 7/552

37 402 Ubeydullah b. Musa el-Absi Ubeydullah b. Musa b. Bazam Etbau'-Tabiîn Sika, Şii … - 213 Kufe

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 3575 8/518

38 59 Hanzala b. Ebu Süfyan el-Cümahi Hanzala b. Esved b. Abdurrahman b. Safvan Etbau'-Tabiîn Sika, Hücc… - 151 Mekke

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 2449 8/45

39 51 İkrime b. Halid el-Mahzumî İkrime b. Halid b. As b. Hişam b. Muğîra Tabiîn Sika - - Mekke

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 2381 8/30

41 15 Amr b. Abbas el-Bâhilî Amr b. Abbas - Sadukun - 235

Kaynak 1#

42 E 940 Ebu Said Abdurrahman b. Mehdî el-Anberî Abdurrahman b. Mehdi b. Hassân b. Abdurrahman Etbau'-Tabiîn Sika, sebt… 135 198 Basra

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 4173 9/310

44 91 Ebu Osman Rabî'a er-Rey Rabî'a b. Ferrûh Tabiîn Sika - 136 Medine

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 2045 7/548