Giriş

Aranılacak kelimeleri girin


50 20 10    

13610 kayıt bulundu

Ravi indirmek için arama sonucu 500 den az olmalı!

id Meşhur ismi Adı Derecesi Güvenirliliği Doğum Yılı Vefat Yılı Yaşadığı
Yerler
56 1171 Ebu Attab Mansur b. Mu'temir es-Sülemî Mansur b. Mu'temir b. Abdullah Tabiîn Sika, sebt - 132 Kufe

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 3335 8/455

57 1256 Muhammed b. Beşşâr el-Abdî Muhammed b. Beşşâr b. Osman - Sika Hafız 167 252

Kaynak 1#

58 298 Ebu Bekir es-Sıddîk Abdullah b. Osman b. Amir b. Amr b. Ka'b Sahabî Sahabi - 13 Medine Mekke

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 68 3/188

59 2369 Ebu Hasan Ali b. Ebu Talib el-Hâşimî Ali b. Ebu Talib b. Abdülmuttalib b. Haşim b. Abdümenaf Sahabî Sahabi - 40 Kufe Medine Mekke

Notlar: Hulefâ-i Râşidîn'in dördüncüsüdür. Ebu Hüseyin künyeleri arasında zikredilmektedir.

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 25 3/17

Kaynak 2# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 2649 8/121

60 E 35 Ebu Said Ebân b. Osman el-Ümevî Ebân b. Osman b. Affân Tabiîn Sika - 105 Medine

Notlar: 'Ebu Abdullah' künyeleri arasında zikredilmektedir.

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 160 7/159

61 488 Ebu Amr Osman b. Affân Osman b. Affân b. Ebu Âs b. Ümeyye b. Abdüşems Sahabî Sahabi - 35 Medine Mekke

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 36 3/56

63 370 Ebu Bekir Vüheyb b. Hâlid el-Bâhilî Vüheyb b. Hâlid b. Aclân Tabiîn Sika Sebt 107 165 Basra

Notlar: Sahibu'l Kerâbis

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 4136 9/300

66 E 82 Ebu Zeyd Sabit b. Dahhâk el-Ensârî Sabit b. Dahhâk b. Halife b. Sa'lebe b. Adî Sahabî - 64 Basra

Notlar: deneme

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 1402 6/586

67 E 103 Ebu Abdullah Cündeb b. Abdullah el-Becelî Cündeb b. Abdullah b. Süfyan Sahabî - 61 Basra Kufe

Notlar: جندب الخير

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 1337 6/301

68 1702 Ebu Said Hasan el-Basrî Hasan b. Yesâr Tabiîn Sika 22 110 Basra Medine

Notlar: Sikadır ancak irsal ve tedlis yapmaktadır.

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 3883 9/162