Giriş

Aranılacak kelimeleri girin


50 20 10    

13610 kayıt bulundu

Ravi indirmek için arama sonucu 500 den az olmalı!

id Meşhur ismi Adı Derecesi Güvenirliliği Doğum Yılı Vefat Yılı Yaşadığı
Yerler
19 0 Hilal b. Reddâd Hilal b. Reddâd - Makbul - -

Kaynak 1#

23 113 Musa b. Ebu Aişe el-Hemdânî Musa b. Ebu Aişe - Sika, yürs… - - Kufe

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 3291 8/445

41 15 Amr b. Abbas el-Bâhilî Amr b. Abbas - Sadukun - 235

Kaynak 1#

45 16 Yezîd Mevlâ el-Münbeis Yezîd Mevla el-Münbeis - Sika - -

Kaynak 1#

48 0 Ebu Ubeyde Müslim b. Ebi Kerîme et-Temîmî Ebu Ubeyde Müslim b. Ebi Kerîme et-Temîmî - Mechul - -

Kaynak 1#

57 1256 Muhammed b. Beşşâr el-Abdî Muhammed b. Beşşâr b. Osman - Sika Hafız 167 252

Kaynak 1#

73 58 Abdurrahman b. Abdullah el-Ensarî Abdurrahaman b. Abdullah b. Ka'b b. Malik - Sika, alim - 90

Kaynak 1#

144 309 Ebu Abdullah Ahmed b. Yunus et-Temimî Ahmed b. Abdullah b. Yunus b. Abdullah b. Kays - Sika, Hafı… 133 227 Kufe

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 3592 8/523

158 62 Bişr b. Halid el-Askeri Bişr b. Halid - Sika - 253

Kaynak 1#

172 1 Haris b. Süreyc Haris b. Süreyc - Zaîfü'l-Ha… - 236

Kaynak 1#