Giriş

Aranılacak kelimeleri girin


50 20 10    

13610 kayıt bulundu

Ravi indirmek için arama sonucu 500 den az olmalı!

id Meşhur ismi Adı Derecesi Güvenirliliği Doğum Yılı Vefat Yılı Yaşadığı
Yerler
204 477 Racül Racül - - -

Kaynak 1#

215 0 Amr b. Nafi' es-Sekafî Amr b. Nafi' - Makbul - -

Kaynak 1#

223 12 Kays b. Hafs et-Temîmî Kays b. Hafs el-Ka'kâ' - Sika - 227

Notlar: Fert olan hadisleri vardır.

Kaynak 1#

225 1 Hud b. Abdullah el-Absî Hud b. Abdullah b. Sa'd - Makbul - -

Kaynak 1#

227 2068 Hakim en-Nîsâbûrî Muhammed b. Abdullah b. Hamdûye b. Nu'aym b. el-Hakem - Sika, Hafı… 321 405

Notlar: Nîsâbûr kadısı, meşhur hadis usülcüsü ve Müstedrek'in müellifi

Kaynak 1#

229 26 Muhammed b. Müslim b. Ses Muhammed b. Müslim b. Şûnîz - Suduk, Has… - 189

Kaynak 1#

234 673 Ebu Yusuf İsrail b. Yunus es-Sebîî İsrail b. Yunus b. Ebu İshak - Sika 100 160 Bağdat Kufe

Notlar: Künye: Ebu Yusuf, Lakap: İbn Ebu İshak

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 3479 8/492

236 50 İshak b. Mansur es-Selûlî İshak b. Mansur es-Selûlî - Sika - 204 Kufe

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 3594 8/524

237 415 Ebu Abdurrahman Muhammed b. Numeyr el-Hemdânî el-Hârifî Muhammed b. Abdullah b. Numeyr el-Hemedânî - - 234 Kufe

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 3633 8/531

243 487 Züheyr b. Muaviye el-Cu'fî Züheyr b. Muaviye b. Hadîc b. Rahîl b. Züheyr b. Hayseme - Sika, sebt - 172 Cezire Kufe

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 3476 8/494