Giriş

Aranılacak kelimeleri girin


50 20 10    

13610 kayıt bulundu

Ravi indirmek için arama sonucu 500 den az olmalı!

id Meşhur ismi Adı Derecesi Güvenirliliği Doğum Yılı Vefat Yılı Yaşadığı
Yerler
247 294 Rabi' b. Süleyman el-Murâdî Rabi' b. Süleyman b. Abdülcebbâr b. Kâmil - Sika 174 270

Notlar: İmam Şafii'nin önde gelen öğrencilerindendir.

Kaynak 1#

249 260 Muhammed b. İdris eş-Şafii Muhammed b. İdris b. Abbas b. Osman - Müceddit, … 150 204

Notlar: Şâfii Mezhebinin kurucusu

Kaynak 1#

254 86 Ahmed b. Muhammed el-Mâlînî Ahmed b. Muhammed b. Ahmed b. Abdullah b. Hafs b. Halil - Sika Mutki… - 412

Notlar: Hadis hafızı ve sufi olarak tanınmaktadır.

Kaynak 1#

256 11 Ebu Nuaym Ebu Nuaym - - -

Kaynak 1#

259 12 Müseyyeb b. Vâdıh es-Sülemî Müseyyeb b. Vâdıh b. Serhân - Metruk - 246

Kaynak 1#

260 0 Abdülmelik b. İyas eş-Şeybanî Abdülmelik b. İyas eş-Şeybanî - - -

Kaynak 1#

261 0 Ebu İshak eş-Şeybanî Ebu İshak eş-Şeybanî - - -

Kaynak 1#

264 5 Abdülmelik b. Mihrân ed-Dimeşkî Abdülmelik b. Mihrân - Münkeru'l … - -

Kaynak 1#

270 26 Abdullah b. Âmir el-Hadramî Abdullah b. Âmir b. Zürare - Sika - 237

Kaynak 1#

275 272 İshak b. Mansur el-Kevsec İshak b. Mansur b. Behram - Sika sebt - 251

Kaynak 1#