Giriş

Aranılacak kelimeleri girin


50 20 10    

13610 kayıt bulundu

Ravi indirmek için arama sonucu 500 den az olmalı!

id Meşhur ismi Adı Derecesi Güvenirliliği Doğum Yılı Vefat Yılı Yaşadığı
Yerler
90 273 Ebu Muhammed Abdula'lâ b. Abdula'lâ el-Kuraşi Abdula'lâ b. Abdula'lâ b. Muhammed Etbau'-Tabiîn Sika - 189 Basra

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 4145 9/303

93 113 Büreyd b. Abdullah el-Eşari Büreyd b. Abdullah b. Ebu Bürde Etbau'-Tabiîn Sika - -

Kaynak 1#

100 1831 Ebu Said Yahya b. Said el-Kattan Yahya b. Said b. Ferruh Etbau'-Tabiîn Sika, Mutk… - 198 Basra

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 4156 9/306

111 428 Ebu Velid Hişam b. Abdülmelik el-Bahilî Hişam b. Abdülmelik Etbau'-Tabiîn sika, seb… 133 227 Basra

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 4186 9/312

112 36 Abdullah b. Abdullah el-Ensarî Abdullah b. Abdullah b. Cebr b. Atik Etbau'-Tabiîn Sika - 120

Kaynak 1#

115 662 Ebu Abdurrahman Abdullah b. Mesleme el-Harisî Abdullah b. Mesleme b. Ka'neb Etbau'-Tabiîn Sika - 221 Basra Medine

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 4194 9/313

119 204 Muhammed b. Selam el-Bikendî Muhammed b. Selam b. Ferec Etbau'-Tabiîn Sika, Sebt - 225

Kaynak 1#

120 306 Ebu Muhammed Abde b. Süleyman el-Kufî Abdurrahman b. Süleyman b. Hacib b. Zürare Etbau'-Tabiîn sika, seb… - 187 Kufe

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 3537 8/509

139 391 Ebu Muhammed Abdullah b. Yusuf el-Kila'î Abdullah b. Yusuf Etbau'-Tabiîn Sika, Mutk… - 218 Dımeşk Mısır

Notlar: Muvatta rivayetinde insanların en sağlamı

Kaynak 1#

141 38 Ebu Ravh Haramî b. Umare el-Atekî Haramî b. Umare b. Nabit Etbau'-Tabiîn Saduk, has… - 201 Basra

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 4199 9/314