Giriş

Aranılacak kelimeleri girin


50 20 10    

13610 kayıt bulundu

Ravi indirmek için arama sonucu 500 den az olmalı!

id Meşhur ismi Adı Derecesi Güvenirliliği Doğum Yılı Vefat Yılı Yaşadığı
Yerler
280 676 Ebu Nuaym Fadl b. Dükeyn el-Mülâi Fadl b. Amr b. Hammâd b. Züheyr b. Dirhem Etbau'-Tabiîn Sika, Hücc… - 219 Kufe

Notlar: Şiilikle itham edilmiştir.

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 3576 8/518

295 87 Ebu Salt Haccac b. Ebû Osman es-Savvâf Haccac b. Meysera Etbau'-Tabiîn Sika, Hafı… - 143 Basra

Notlar: 'Ebu Osman' künyeleri arasında zikredilmektedir.

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 4067 9/284

298 34 Ebu Vehb Zem'a b. Salih el-Yemanî Zem'a b. Salih Etbau'-Tabiîn Daîfu'l-ha… - - Canad Cünd Mekke Sa'ânu'l-Yemen

Kaynak 1#

299 68 Ebu Abdurrahman Ziyad b. Sa'd el-Horasanî Ziyad b. Sa'd b. Abdurrahman Etbau'-Tabiîn sika, seb… - - Horasan Mekke Yemen

Notlar: Abdülmelik b. Abdülaziz b. Cüreyc ile aynı dönemde vefat etmi

Kaynak 1#

312 218 Ebu Bekir b. Ayyaş el-Esedî Ebu Bekir b. Ayyaş b. Salim Etbau'-Tabiîn sika, muht… - 193

Notlar: Muhtelit

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 3517 8/505

332 62 Ebu Sellam Muaviye b. Sellam el-Habeşî Muaviye b. Sellam b. Mamtur Etbau'-Tabiîn Sika 100 170 Dımeşk Şam

Kaynak 1#

346 E 83 Ebu Sehl Avf b. Ebu Cemîle el-A'râbî Avf b. Bendûye Etbau'-Tabiîn Saduk, Kad… 60 146 Basra

Notlar: Yahya b. Main onu sika olarak nitelemiştir.

Kaynak 1#

349 196 Ebu Abdullah Muhammed b. Bişr el-Abdî Muhammed b. Bişr b. Fürâfisa b. Muhtar b. Rudeyh Etbau'-Tabiîn Sika Hafız - 203 Kufe

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 3552 8/512

351 123 Ebu Seken Mekkî b. İbrahim el-Hanzalî Mekkî b. İbrahim b. Beşir b. Ferkad Etbau'-Tabiîn Sika 126 214 Bağdat Belh

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 4473 9/381

362 69 Ebu Tevbe Rabî' b. Nâfi' el-Halebî Rabî' b. Nâfi' Etbau'-Tabiîn Sika, Hücc… - 221 Haleb Tarsus

Kaynak 1#