Giriş

Aranılacak kelimeleri girin


50 20 10    

13610 kayıt bulundu

Ravi indirmek için arama sonucu 500 den az olmalı!

id Meşhur ismi Adı Derecesi Güvenirliliği Doğum Yılı Vefat Yılı Yaşadığı
Yerler
368 79 Zeyd b. Sellam el-Habeşî Zeyd b. Sellam b. Memtur Etbau'-Tabiîn Sika - - Dımeşk Yemame

Kaynak 1#

398 E 19 İbn Ebu Revvâd Osman b. Cebele el-Atekî Osman b. Cebele b. Ebu Revvâd Etbau'-Tabiîn Sika - 200 Merv

Kaynak 1#

405 15 İbrahim b. Yezîd el-Hûzî İbrahim b. Yezîd b. Eşas Etbau'-Tabiîn Metruku'l-… - 151 Mekke

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 2459 8/47

413 52 Ebu Hakem Seyyâr b. Ebu Seyyâr el-Anezî Seyyâr b. Verdân Etbau'-Tabiîn Sika - 122 Basra Vâsıt

Kaynak 1#

419 E 6 Ebu Halid İsmail b. Hammad el-Eş'arî İsmail b. Hammad b. Ebu Süleyman Etbau'-Tabiîn Sadûk, Has… - - Kufe

Kaynak 1#

435 3 Urve b. Sâbit el-Ensârî Urve b. Sâbit b. Amr b. Ahtab Etbau'-Tabiîn Sika - -

Kaynak 1#

445 80 Abdülhamid b. Ebu Üveys el-Esbahî Abdülhamid b. Abdullah b. Abdullah b. Üveys Etbau'-Tabiîn sika - 202

Kaynak 1#

452 110 Ebu Abdullah Muhammed b. Ubeyd et-Tenafisî Muhammed b. Ubeyd b. Abdurrahman Etbau'-Tabiîn Sika, yahf… 124 204 Bağdat Kufe

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 3564 8/516

453 933 Ubeydullah b. Ömer el-Adevî Ubeydullah b. Ömer b. Hafs b. Asım b. Ömer b. Hattab Etbau'-Tabiîn sika, imam… 70 147 Medine

Kaynak 1# İlk Üç Asırda İslam Coğrayasında Hadis, , /40

Kaynak 2# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 1281 5/434

Kaynak 3# Tarihu'l Kebir, Cabir b. Abdullah b. Amr b. Harâm b. Sa'lebe, 5/395

468 E 147 Ebu Muğîra Abdülkuddüs b. Haccâc el-Havlânî Abdulkuddüs b. Haccâc Etbau'-Tabiîn Sika - 212 Şam

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 4760 9/478