Giriş

Aranılacak kelimeleri girin


50 20 10    

13610 kayıt bulundu

Ravi indirmek için arama sonucu 500 den az olmalı!

id Meşhur ismi Adı Derecesi Güvenirliliği Doğum Yılı Vefat Yılı Yaşadığı
Yerler
469 E 444 Ebu Abdurrahman Abdullah b. Lehîa el-Hadramî Abdullah b. Lehîa b. Ukbe Etbau'-Tabiîn Zayıf, muh… 97 174 Hadramevt Mısır

Notlar: Mısır kadılığı yapmıştır.

Kaynak 1# İlk Üç Asırda İslam Coğrayasında Hadis, , /369

Kaynak 2# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 4900 9/524

475 252 Ebu Muhammed Yunus b. Muhammed el-Müeddib Yunus b. Muhammed b. Müslim Etbau'-Tabiîn Sika, sebt - 207 Bağdat

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 4337 9/348

484 36 Müsenna b. Said ed-Dubaî Müsenna b. Said Etbau'-Tabiîn Sika - -

Kaynak 1#

494 0 Ebu Yahya el-Kattat Ebu Yahya el-Kattat Etbau'-Tabiîn Daîfu'l-ha… - - Kufe

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 3341 8/457

511 171 Eşas b. Ebu Şa'sâ el-Muharibî Eşas b. Süleym b. Esved Etbau'-Tabiîn - 125 Kufe

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 3253 8/438

515 201 Ebu Ahmed Muhammed b. Abdullah ez-Zübeyrî Muhammed b. Abdullah b. Zübeyr b. Ömer b. Dirhem Etbau'-Tabiîn Sika - 203 Kufe

Notlar: Şii mezhebindendir. es-Sevri'nin hadislerinde hata etmektedir.

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 3582 8/521

519 51 Ebu Zeyd Saîd b. Rabî' el-Haraşî Saîd b. Rabî' Etbau'-Tabiîn Sika - 211 Basra

Kaynak 1#

524 203 Ebu Yusuf Ya'lâ b. Ubeyd et-Tenâfisî Ya'lâ b. Ubeyd b. Ebû Ümeyye Etbau'-Tabiîn Süfyan es-… 117 209

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 3563 8/515

540 291 Ebu Zekeriyya Yahya b. Adem el-Ümevî Yahya b. Adem b. Süleyman Etbau'-Tabiîn Sika, hafı… - 203 Kufe

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 3580 8/521

544 E 366 Ebu Ahvas Sellâm b. Süleym el-Hanefî Sellâm b. Süleym Etbau'-Tabiîn Sika Mutki… - 179 Kufe

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 3486 8/498