Giriş

Aranılacak kelimeleri girin


50 20 10    

13610 kayıt bulundu

Ravi indirmek için arama sonucu 500 den az olmalı!

id Meşhur ismi Adı Derecesi Güvenirliliği Doğum Yılı Vefat Yılı Yaşadığı
Yerler
78 646 Ebu Zer el-Ğıfârî Cündüb b. Abdullah b. Cünade Sahabî Sahabi - 32 Medine Mekke Rebeze Şam

Notlar: Müslüman olmadan kısa bir süre önce Haniflere ilgi duymuş ve Allah'a ibadet etmeye başlamıştır. Hz. Peygamber İslam'ı yaymaya başlayınca huzuruna gelip müslüman oldu. Bedevilerden müslüman olan ilk kişi olarak bilinir. Hz. Peygamber'in vefatından sonra halifeliğine layık olan kişinin Hz. Ali olduğunu düşünmesine rağmen Hz. Ebu Bekir'e biat edilince o da bait etmiştir. Hz. Osman'a karşı isyan etmek isteyen kişilerin, kendilerine lider olmasıyla ilgili istekleri reddetmiştir. İbn Sa'd, Tabakat, IV, 219-237, DİA, Ebû Zer el-Gıfârî, X, 266-269

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 453 4/245

95 1252 Ebu Musa Abdullah b. Kays el-Eş'arî Abdullah b. Kays b. Süleym Sahabî - 50 Aden Basra Dımeşk Habeşistan İsfehan Kufe Mekke Yemen Zebid

Notlar: Vefat tarihinin 42 olduğu rivayetleri var. Dia'da 42 vefat tarihi kabul edilmiştir.

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 2659 8/124

Kaynak 2# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 388 4/119

102 8333 Enes b. Malik el-Ensarî Enes b. Malik b. Nadr b. Damdam b. Zeyd b. Haram Sahabî Sahabi - 93 Basra Medine

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 3665 9/14

Kaynak 2# TABAKAT, , 988 5/341

114 334 Ebu Velid Ubade b. Samit el-Ensari Ubade b. Samit b. Kays Sahabî Sahabi - 34 Medine Şam

Notlar: Filistin Kâdısı

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 255 3/617

Kaynak 2# TABAKAT, , 357 3/688

118 2807 Ebu Said el-Hudrî Sa'd b. Malik b. Sinan b. Sa'lebe b. Ebcer Sahabî Sahabi - 74 Medine

Notlar: Kendisinden hadis dinleyenler bu hadisleri yazmak isteyince “O duyduklarınızı yazılmış sayfalar haline mi getirmek istiyorsunuz? Biz nasıl ezberlediysek siz de öyle ezberleyin!” diyerek bu isteklerini reddetmiştir.

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 992 5/372

128 111 Ebu Muhammed Abdurrahman b. Avf ez-Zührî Abdurrahman b. Avf b. Abduavf b. Abd b. el-Haris Sahabî Sahabi - 32 Habeşistan Medine Mekke

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 60 3/135

129 E 499 Ebu İshak Sa'd b. Ebu Vakkâs ez-Zührî Malik b. Vüheyb b. Abdümenaf b. Zühre b. Kilab b. Mürre Sahabî Sahabi - 55 Irak Kufe Medine Mekke

Notlar: Vefat tarihinde ihtilaf edilmiştir. 50 yılında vefat ettiği de söylenmiştir.

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 2650 8/121

Kaynak 2# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 61 3/151

131 3510 Ebu Abdurrahman Abdullah b. Mesud Abdullah b. Mesud b. Gafil b. Habib b. Şemh Sahabî Sahabi - 32 Habeşistan Kufe Medine Mekke

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 2652 8/122

Kaynak 2# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 63 3/167

133 213 Ebu Yakzân Ammar b. Yasir el-Ansî Ammar b. Yasir b. Amir b. Malik b. Kinane Sahabî - 37 Habeşistan Kufe Medine Mekke

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 2653 8/122

Kaynak 2# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 76 3/280

134 82 Ebu Yahya Suheyb er-Rumî Suheyb b. Sinan b. Hâlid b. Amr Sahabî Sahabi - 38 Medine Mekke Musul

Notlar: "Ebu Ğassân" künyeleri arasında zikredilmektedir.

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 70 3/255