Giriş

Aranılacak kelimeleri girin


50 20 10    

13610 kayıt bulundu

Ravi indirmek için arama sonucu 500 den az olmalı!

id Meşhur ismi Adı Derecesi Güvenirliliği Doğum Yılı Vefat Yılı Yaşadığı
Yerler
135 173 Ebu Abdullah Bilal b. Rabah el-Habeşî Bilal b. Rabah Sahabî Sahabi - 20 Dımeşk Medine Mekke

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 72 3/263

136 98 Ebu Abdullah Habbab b. Eret Habbab b. Eret b. Cendele b. Sa'd b. Huzeyme Sahabî Sahabi - 37 Kufe Medine Mekke

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 2654 8/123

Kaynak 2# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 65 3/182

137 184 Hafsa bt. Ömer el-Adeviyye Hafsa bt. Ömer b. Hattab b. Nüfeyl b. Abdüluzza b. Riyah Sahabî Sahabi - 45 Medine Mekke

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 3686 10/68

138 869 Ümmü Seleme Zevcü'n Nebi Hind bt. Huzeyfe b. Muğire Sahabî Sika - 63

Notlar: Kureyş'ten Medine'ye ilk hicret eden kişilerdendir. Kocası Uhud Gazves'sinde yaralanıp şehit olunca Hz. Peygamber ile evlendi. Hz. Peygamber'in en son vefat eden eşidir. Hz. Peygamber'in eşleri içinde Hz. Aişe'den sonra en fazla hadis rivayet eden kişidir. İbn Sa'd, Tabakat, VIII, 86-96, DİA, Ümmü Seleme, XLII, 328-330

Kaynak 1#

157 381 Ebu Bekre Nüfey' b. Mesruh es-Sekafî Nüfey' b. Haris b. Kelde Sahabî - 51

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 3663 9/12

170 93 Ebu Muhammed Talha b. Ubeydullah el-Kuraşî Talha b. Ubeydullah b. Osman b. Amr b. Ka'b Sahabî Sahabi - 36 Basra Medine Mekke Şam

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 69 3/240

171 6 Zübeyir b. Avvâm Zübeyir b. Avvâm Sahabî - -

Kaynak 1#

176 29 Ümmül Müminin Cüveyriye bt. Haris Cüveyriye bt. Haris b. Ebu Dırar b. Habib b. Âiz Sahabî Sahabi - 53 Medine

Notlar: Cüveyriye Benî Mustalik gazvesi esirlerinin arasındayken Rasulullah onun fidyesini ödeyerek kendisiyle evlendmiştir.

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 4964 10/122

177 K 11 Ümmü Külsüm bt. Ukbe el-Kuraşiyye Ümmü Külsüm bt. Ukbe b. Eban b. Zekvan b. Ümeyye Sahabî Sika - -

Kaynak 1#

178 28 Esma bt. Umeys el-Has'amiyye Esma bt. Umeys b. Numan b. Ka'b Sahabî - -

Kaynak 1#