Giriş

Aranılacak kelimeleri girin


50 20 10    

13610 kayıt bulundu

Ravi indirmek için arama sonucu 500 den az olmalı!

id Meşhur ismi Adı Derecesi Güvenirliliği Doğum Yılı Vefat Yılı Yaşadığı
Yerler
79 279 Ebu Âmir Abdülmelik b. Amr el-Kaysî Abdülmelik b. Amr Tabiîn Sika - 204 Basra

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 4182 9/311

80 315 Ebu Muhammed Süleyman b. Bilal el-Kuraşi Süleyman b. Bilal Tabiîn Sika - 177 Medine

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 2256 7/640

81 386 Ebu Abdurrahman Abdullah b. Dinar el-Kuraşî Abdullah b. Dinar Tabiîn Sika - 127 Medine

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 2020 7/542

85 396 ُEbu Abdullah İsmail b. Ebu Halid el-Becelî İsmail b. Hürmüz Tabiîn Sika, Hafı… - 146 Kufe

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 3358 8/463

86 1515 Ebu Amr Amir eş-Şa'bî Amir b. Şerahil b. Abdin Tabiîn Sika 20 104 Horasan Kufe Medine

Notlar: Fakih ve Şair

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 3143 8/355

89 215 Ebu Bekir Davud b. Ebu Hind el-Kuşeyrî Davud b. Dinar b. Azafir Tabiîn Sika, Mutk… 64 139 Basra Kâr

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 4036 9/268

92 36 Ebu Eyyüb Yahya b. Said el-Ümevî Yahya b. Said b. Ebân b. Said b. Âs Tabiîn Sika - 194 Bağdat Kufe

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 3566 8/516

Kaynak 2# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 4343 9/350

94 412 Ebu Bürde b. Ebu Musa el-Eş'arî Amir b. Abdullah b. Kays b. Süleym Tabiîn Sika - 104 Kufe Medine

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 3145 8/381

96 52 Amr b. Halid el-Harranî Amr b. Halid b. Ferruh Tabiîn Sika - 229 Cezire Harran Mısır

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 4913 9/526

97 E 430 İbn Ebu Habib Yezid b. Kays el-Ezdî Yezid b. Süveyd Tabiîn Sika, Faki… 53 128 Mısır

Kaynak 1#