Giriş

Aranılacak kelimeleri girin


50 20 10    

13610 kayıt bulundu

Ravi indirmek için arama sonucu 500 den az olmalı!

id Meşhur ismi Adı Derecesi Güvenirliliği Doğum Yılı Vefat Yılı Yaşadığı
Yerler
98 156 Ebu Hayr Mersed b. Abdullah el-Yeznî Mersed b. Abdullah Tabiîn Sika - 90 Mısır

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 4872 9/517

99 1228 Müsedded b. Müserhed el-Esedî Müsedded b. Müserhed b. Müserbel b. Şerik Tabiîn Sika, Hafı… - 228 Basra

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 4225 9/319

101 2571 Ebu Hattab Katade b. Diame es-Sedusî Katade b. Diame b. Katade Tabiîn Sika, Sebt… - 117 Basra Vâsıt

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 3967 9/242

103 192 Hüseyin b. Zekvan el-Muallim Hüseyin b. Zekvan Tabiîn Sika - 145 Basra

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 4071 9/284

104 E 634 Ebu Zinad Abdullah b. Zekvan el-Kuraşi Abdullah b. Zekvan Tabiîn İmam, Sika… 65 130 Kufe Medine

Kaynak 1# es-Sikât, , 8764 7/6

Kaynak 2# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 1219 5/414

Kaynak 3# Kitâbü’l-Vâfî bi’l-Vefeyât, , 17/86

Kaynak 4# Târihü'l-Evsât, , 1671 2/27

105 837 Ebu Davud A'rec Abdurrahman b. Hürmüz Abdurrahman b. Hürmüz Tabiîn Sika, Sebt… - 117

Notlar: Mushaf yazarlarından.

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 1718 7/291

106 227 Ebu Yusuf Yakub b. İbrahim el-Abdî Yakub b. İbrahim b. Kesir b. Zeyd b. Eflah Tabiîn Sika - 252 Bağdat

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 4427 9/369

107 863 Ebu Bişr İsmail b. Uleyye el-Esedî İsmail b. İbrahim b. Miksem Tabiîn Sika, Hücc… - 193 Bağdat Basra Kufe

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 4296 9/337

108 199 Abdülaziz b. Suheyb el-Bünanî Abdülaziz b. Suheyb Tabiîn Sika - 130 Basra Bünane

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 4017 9/258

109 293 Ebu Muhammed Abdülvehhab b. Abdülmecid es-Sakafî Abdulvehhab b. Abdulmecid b. Salt Tabiîn Sika 108 194 Bağdat Basra

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 4143 9/303