Giriş

Aranılacak kelimeleri girin


50 20 10    

13610 kayıt bulundu

Ravi indirmek için arama sonucu 500 den az olmalı!

id Meşhur ismi Adı Derecesi Güvenirliliği Doğum Yılı Vefat Yılı Yaşadığı
Yerler
113 143 Ebu İdris el-Havlanî Aizullah b. Abdullah b. Amr Tabiîn Sika - 80 Şam

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 4664 9/454

116 18 Abdurrahman b. Ebu Sa'sa'a el-Ensarî Abdurrahman b. Abdullah b. Abdurrahman b. Haris b. Ebu Sa'sa'a Tabiîn Sika - 136 Medine

Notlar: Ebu Ca'fer el-Mansur'un hilafetinde vefat etti (136-158), Sahabi olan Saib İbn Hallad'dan rivayeti vardır

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 2005 7/536

117 21 Abdullah b. Abdurrahman el-Ensarî Abdullah b. Abdurrahman b. Ebu Sa'saa Tabiîn Sika - -

Kaynak 1#

121 389 Ebu Eyyüb Süleyman b. Harb el-Vâşihî Süleyman b. Harb b. Büceyl Tabiîn Sika, İmam… 140 224 Basra Mekke

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 4184 9/312

122 E 273 Ebu Abdullah İsmail b. Ebu Üveys el-Esbahî İsmail b. Abdullah b. Abdullah b. Üveys b. Malik Tabiîn Saduk, Hat… 139 226 Medine

Notlar: - Mâlik b. Enes'in yeğeni - Çok hadis nakleden bir ravi.

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 2290 7/658

123 145 Amr b. Yahya el-Ensarî Amr b. Yahya b. Umare b. Ebu Hasan b. Abduamr Tabiîn Sika - 140

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 2004 7/536

124 123 Yahya b. Umare el-Ensarî Yahya b. Umare b. Temim b. Abd Tabiîn Sika - -

Kaynak 1#

125 27 Ebu Sabit Muhammed b. Ubeydullah el-Kuraşî Muhammed b. Ubeydullah b. Muhammed b. Zeyd Tabiîn Sika - 227 Medine

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 2300 7/661

126 E 623 Ebu İshak İbrahim b. Sa'd ez-Zührî İbrahim b. Sa'd b. İbrahim b. Abdurrahman b. Avf Tabiîn Sika, Hücc… 108 183 Bağdat Medine

Kaynak 1# es-Sikât, , 6/7

Kaynak 2# İlk Üç Asırda İslam Coğrayasında Hadis, , /53

Kaynak 3# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 1382 5/475

127 121 Ebu Ümame Es'ad b. Sehl el-Ensarî Es'ad b. Sehl b. Huneyf b. Vahib Tabiîn lehu ru'ye - 100 Medine

Kaynak 1#