Giriş

Bize el-Humeydî, ona Süfyân, ona Hişâm b. Urve, ona Hişâm'ın babası Urve, ona da Ömer b. el-Hattab'ın oğlu Asım, ona da babası Hz. Ömer'den rivayet edildiğine göre, Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuştur:
"Gece şu taraftan (doğudan) gelir, gündüz şu taraftan (batıdan) gidip güneş de batınca oruçlu iftar eder."


Açıklama: Hadisin Müslim rivayetine göre Hz. Ömer, Peygamber Efendimize "İftar vakti ne zamandır?" diye sormuş, Allah Rasulü de bu cevabı vermiştir. (Müslim, Sıyam, 51).

    Öneri Formu