Giriş


Açıklama: Yezid b. Ebu Ziyad ve Asım b. Ubeydullah zayıftır. Rivayet, şevahid ve mütaabatla sahih li-gayrihi olur.

    Öneri Formu
37496 HM000128 İbn Hanbel, I, 21


Açıklama: Yezid b. Ebu Ziyad ve Asım b. Ubeydullah zayıftır. Rivayet mutabaatla sahih li-gayrihi olur.

    Öneri Formu
39380 HM000343 İbn Hanbel, I, 49


    Öneri Formu
2822 M000850 Müslim, Salât, 12


    Öneri Formu
270781 D002351-2 Ebu Davud, Sıyam, 19


    Öneri Formu
138680 BS001947 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, I, 543


    Öneri Formu

Bize el-Humeydî, ona Süfyân, ona Hişâm b. Urve, ona Hişâm'ın babası Urve, ona da Ömer b. el-Hattab'ın oğlu Asım, ona da babası Hz. Ömer'den rivayet edildiğine göre, Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuştur: "Gece şu taraftan (doğudan) gelir, gündüz şu taraftan (batıdan) gidip güneş de batınca oruçlu iftar eder."


Açıklama: Hadisin Müslim rivayetine göre Hz. Ömer, Peygamber Efendimize "İftar vakti ne zamandır?" diye sormuş, Allah Rasulü de bu cevabı vermiştir. (Müslim, Sıyam, 51).

    Öneri Formu


    Öneri Formu
37901 HM000192 İbn Hanbel, I, 28


    Öneri Formu
110348 MŞ013911 Musannef-i İbn Ebi Şeybe, Hac, 156


    Öneri Formu