Giriş


    Öneri Formu


    Öneri Formu

Bize el-Humeydî, ona Süfyân, ona Hişâm b. Urve, ona Hişâm'ın babası Urve, ona da Ömer b. el-Hattab'ın oğlu Asım, ona da babası Hz. Ömer'den rivayet edildiğine göre, Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuştur: "Gece şu taraftan (doğudan) gelir, gündüz şu taraftan (batıdan) gidip güneş de batınca oruçlu iftar eder."


Açıklama: Hadisin Müslim rivayetine göre Hz. Ömer, Peygamber Efendimize "İftar vakti ne zamandır?" diye sormuş, Allah Rasulü de bu cevabı vermiştir. (Müslim, Sıyam, 51).

    Öneri Formu


    Öneri Formu


    Öneri Formu


    Öneri Formu


    Öneri Formu


    Öneri Formu


    Öneri Formu


    Öneri Formu