Giriş

Aranılacak kelimeleri girin


50 20 10    

13610 kayıt bulundu

Ravi indirmek için arama sonucu 500 den az olmalı!

id Meşhur ismi Adı Derecesi Güvenirliliği Doğum Yılı Vefat Yılı Yaşadığı
Yerler
79 279 Ebu Âmir Abdülmelik b. Amr el-Kaysî Abdülmelik b. Amr Tabiîn Sika - 204 Basra

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 4182 9/311

80 315 Ebu Muhammed Süleyman b. Bilal el-Kuraşi Süleyman b. Bilal Tabiîn Sika - 177 Medine

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 2256 7/640

81 386 Ebu Abdurrahman Abdullah b. Dinar el-Kuraşî Abdullah b. Dinar Tabiîn Sika - 127 Medine

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 2020 7/542

83 277 Ebu Hasan Adem b. Ebu İyas Adem b. Abdurrahman b. Muhammed b. Şuayb Etbau'-Tabiîn Sika 132 220 Askalan Bağdat Basra Hicaz Horasan Kufe Merv Mısır Şam

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 4824 9/496

85 396 ُEbu Abdullah İsmail b. Ebu Halid el-Becelî İsmail b. Hürmüz Tabiîn Sika, Hafı… - 146 Kufe

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 3358 8/463

86 1515 Ebu Amr Amir eş-Şa'bî Amir b. Şerahil b. Abdin Tabiîn Sika 20 104 Horasan Kufe Medine

Notlar: Fakih ve Şair

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 3143 8/355

88 1150 Ebu Muaviye Muhammed b. Hâzim el-A'mâ ed-Darîr Muhammed b. Hazim Etbau'-Tabiîn Sika, Müde… 113 194 Bağdat Kufe

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 3547 8/511

89 215 Ebu Bekir Davud b. Ebu Hind el-Kuşeyrî Davud b. Dinar b. Azafir Tabiîn Sika, Mutk… 64 139 Basra Kâr

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 4036 9/268

90 273 Ebu Muhammed Abdula'lâ b. Abdula'lâ el-Kuraşi Abdula'lâ b. Abdula'lâ b. Muhammed Etbau'-Tabiîn Sika - 189 Basra

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 4145 9/303

91 23 Ebu Osman Said b. Yahya el-Ümevî Said b. Yahya b. Said b. Ebân b. Said Diğer Sika - 249 Bağdat

Kaynak 1#